Meer resultaten voor toed opleiding

   
 
toed opleiding
 
igpb GEO.
In een samenwerkingsverband hebben het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid IGPB, Hogeschool van Amsterdam HvA en Arkin de Ervaringsagoog opleiding GEO ontwikkeld. De opleiding duurt 5 maanden en is met name gericht op het methodisch handelen vanuit eigen ervaringen. De opleiding leidt op tot ervaringsdeskundig agogisch hulpverlener in de GGz.

Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid TOED. Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid TOED. Voor iedereen die voorzichzelf wil onderzoeken waar persoonlijke kwaliteiten liggen bij het inzetten van je cliënt ervaringen. Waarom deze opleiding? De basiscursus Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid TOED vindt plaats in samenwerking met Fontys Hogeschool in Eindhoven en start 2 keer per jaar.
Opleiding voor ervaringsdeskundigen.
Lees ook het volgende verslag.: De TOED opleiding. In de lente van 2009 heb ik de TOED-opleiding gedaan. TOED staat voor Training Opleiding ErvaringsDeskundigheid. Dat is een soort basiscursus van veertien lessen waarin je leert hoe je vorm kan geven aan je eigen ervaringsdeskundigheid als ex-cliënt.
igpb De TOED.
Training Opleiding Ervarings Deskundigheid TOED. In de eerste week van september 2017 gaat in Amsterdam weer een TOED opleiding van start. Voor wie is de cursus bedoeld? Bent u excliënt van de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang?

Een opleiding om ervaringsdeskundige te worden is nodig omdat persoonlijke ervaring pas ervaringskennis wordt door deze te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren en te koppelen aan literatuur. Ook vraagt het inzetten van ervaringskennis specifieke vaardigheden. In een opleiding tot ervaringsdeskundige wordt iemand hierop gedegen voorbereid. Zie hieronder welke opleidingen gevolgd kunnen worden.
TOED: Training Opleiding Ervarings Deskundigheid jekuntmeer.nl.
TOED: Training Opleiding Ervarings Deskundigheid. Amsterdam, maandag 24 oktober 2011. In februari 2012 gaat in Amsterdam een TOED cursus van start. De cursus is bedoeld voor ex-cliënten van de geestelijke gezondheidszorg die zich op professionele wijze willen inzetten in de gezondheidszorg of hun kennis en ervaring in de GGZ/de verslavingszorg/dak-thuislozen zorg willen verbreden.
igpb Home.
Er is nog ruimte voor De TOED opleiding van september 2017! Voor een folder van september 2017 klik hier. Voor het aanmeldingsformulier en de cursusvoorwaarden klik hier. In februari 2018 start een nieuwe GEO opleiding en een nieuwe TOED. In september 2017 start een nieuwe TOED basiscursus.
De TOED opleiding.
TOED staat voor Training Opleiding ErvaringsDeskundigheid. GEO staat voor GGZ Ervaringsagogische Opleiding. Beide opleidingen worden gegeven aan de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Maatschappij en Recht op bovenstaand adres. Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij Harrie van Haaster of Saskia van Dorp van het IGPB.

Contacteer ons